Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Na co dzień

„Ile nauczyła nas przeszłość?” - debata oksfordzka i projekt edukacyjny

„Najważniejsze jest to, że się uczycie - m.in. przez aktywny udział w takich przedsięwzięciach”- podsumowała nasze zajęcia p. Dyrektor, która została na nie zaproszona. Z pewnością miała rację, ponieważ lekcja podsumowująca wykazała, że chcemy powtarzać tę formę spotkań, dowiedzieliśmy się wiele o historii naszego narodu i zostaliśmy sprowokowani do przemyśleń na temat roli człowieka we współczesnym świecie i jego wpływu na dzieje Ziemi i ludzkości.

Otóż w czwartek 14 czerwca, na szóstej i siódmej lekcji, odbyła się w naszej szkole debata oksfordzka oraz prezentacja projektu edukacyjnego o Holokauście. Temat debaty brzmiał: ,,Ile nauczyła nas przeszłość? Rzecz o tolerancji", natomiast tematem zaprezentowanego projektu edukacyjnego był Holokaust i los Żydów podczas II wojny światowej. Został on przygotowany przez uczniów klasy II c oraz II d, którzy zebrali  bardzo obszerny materiał historyczny i wzbogacili go plakatami prezentującymi m.in. wstrząsające zdjęcia z getta warszawskiego, ulic polskich miast oraz z obozów koncentracyjnych. Z wypowiedzi uczestników projektu wynika, że temat był bardzo trudny i poruszający. Podczas przygotowywania do prezentacji dowiedzieli się wiele na temat minionej wojny, faszyzmu i tragicznych zbrodni przeciwko ludzkości. Nad całością projektu czuwała nauczycielka historii - pani Katarzyna Ziembicka, która wielokrotnie podczas spotkania podkreślała wszechobecność cierpienia w naszym życiu.

 

Na drugiej lekcji odbyła się już wspomniana debata oksfordzka, której przewodniczył marszałek - Kamil Miksa. Sposób przeprowadzania debaty opierał się na zasadzie działania parlamentu brytyjskiego. Na czele debatujących stanął  Marszałek (Kamil Miksa), który czuwał nad porządkiem obrad oraz stał na straży przestrzegania zasad obowiązujących wszystkich uczestników. Miał do pomocy sekretarzy - Kacpra Lepicha i Rafała Schewiora, którzy pilnowali porządku przemówień oraz dokumentowali jej przebieg. Drużyny prezentujące przeciwne stanowiska zasiadły naprzeciwko siebie. Preferentami byli uczniowie klas 2c i 2d: Kacper Kawałkiewicz, Małgorzata Kurdyś, Bartosz Poniakowski, Artur Talik, natomiast oponentami - uczniowie klasy 2e: Weronika Brzezinka, Wiktoria Bluszcz, Bartek Poręba i Krzysztof Firut. Każdy przedstawiciel miał wyznaczone 4 minuty do indywidualnej przemowy, a później publiczność mogła zadać każdemu mówcy pytania lub polemizować z jego stanowiskiem. Argumenty, które padły po obu stronach dotyczyły: organizacji charytatywnych oraz międzynarodowych będących pokłosiem refleksji nad przeszłością i teraźniejszością (np. ONZ, Czerwony Krzyż), wybitnych postaci - takich jak Jan Paweł II, które opowiadały się po stronie pokoju i przebaczenia, wojen i ich skutków, ludobójstwa, fałszowania historii, itp. Na koniec Marszałek ogłosił głosowanie: publiczność miała się opowiedzieć po jednej ze stron. Debatę wygrali oponenci prezentujący tezę ,,Przeszłość niczego nas nie uczy", mimo że na Sali byli i tacy, którzy nawet po wysłuchaniu przemówień nie zostali przekonani argumentami żadnej ze stron. Całość debaty przebiegła bez zakłóceń i tylko raz przekroczono wyznaczony czas przemowy.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zdecydowana większość odniosła pozytywne wrażenia. Około 90% uczestników zadeklarowało, iż chętnie weźmie  udział w kolejnej debacie. Tyle samo procent było zdania, że użyte argumenty były słuszne i że debata była prawidłowo przygotowana.

Pani Beata Spakowska, która czuwała nad przeprowadzeniem obrad i całym spotkaniem zaproponowała, by forma debaty oksfordzkiej na stałe weszła w harmonogram naszych zajęć, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich jej uczestników.

Rafał Schewior, kl. IIe